De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht (RvT) vergadert ca. vijf maal per jaar.

Het RvT hanteert in haar leiding geven de Code Goed Bestuur die aangepast is aan onze organisatie. 

Onze scholen