Scholen

Via de homepage kunt u bij de website van onze tien basisscholen terecht komen.

Het managementteam van Educatis bestaat uit de tien directeuren, de directeur-bestuurder en onze beleidsmedewerker.

Onze scholen