Vereniging


Vereniging Educatis
 • Educatis heeft een ledenlijst van ca. 550 leden.
 • Educatisleden tonen hun betrokkenheid bij de school van hun kind.
 • Educatisleden zijn hoofdelijk verantwoordelijk.
 • Het lidmaatschap eindigt door opzegging. Niet automatisch als kinderen van school gaan.
 • Ook andere betrokkenen dan ouders kunnen lid zijn van de vereniging.
 • Educatis werft de bestuursleden uit de leden.
 • Educatisleden bezoeken jaarlijks in juni de algemene ledenvergadering.
 • Schoolcommissieleden zijn verenigingsleden.
 • Datum volgende ledenvergadering: D.V. 11 juni 2018. 

Lid worden?

 • Bij de aanmelding van uw kind op één van de scholen wordt u gevraagd of u de doelstelling van de school respecteert en/of onderschrijft.
 • Als u de doelstelling onderschrijft ontvangt u een ledenaanmeldingsformulier.
 • Nadat u het ingevulde formulier bij de directeur heeft ingeleverd zorgt hij voor de verdere afhandeling.
 • Uw aanvraag zal door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.
  U krijgt daarvan bericht.
 • De contributie bedraagt vijftien euro per lid per jaar.
 • Het lidmaatschap is hoofdelijk.
 • Het lidmaastchap eindigt na schriftelijke opzegging per kalenderjaar, niet automatisch.

Onze scholen