Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Kleuterjuf/meester

Voor een dagdeel in de week

We zoeken een leerkracht voor de 12 kinderen van groep 2!

voor een dagdeel (4 uur) in de week.
(Voorkeur voor woensdag- of vrijdagmorgen)

Met ingang van maart 2020 of zo spoedig mogelijk daarna.

De Johannes Calvijnschool is een prachtige, kleine school waar de Bijbel centraal staat.

Alle kinderen zijn uniek, een door God gegeven geschenk. In de groepen is een warm klimaat waarin kinderen zich veilig voelen en in rust en met plezier ontwikkelen en leren.

Leren is niet iets wat we alleen met ons hoofd doen. Vanuit het gevoel, de zintuigen, creativiteit en normen en waarden leren we voor het leven. Het doel van ons reformatorische onderwijs is de kinderen te leren leven naar Gods Woord. Zodat ze opgroeien tot zelfstandige en verantwoordelijke personen die hun gaven en talenten op een waardevolle manier inzetten


Wij zoeken een leerkracht die:
  • bewust kiest voor Bijbelgetrouw onderwijs.
  • geniet van het werken met jonge kinderen.
  • ieder kind liefdevol benadert als uniek schepsel van God.
  • beschikt over goede pedagogische en didactische vaardigheden.
  • in staat is te reflecteren en zich te ontwikkelen in het lesgeven en samenwerken in een team.

Lees meer over onze school op www.calvijnschool.info

Meer weten of solliciteren?

Neem contact op met Adri Verweij 06 51 03 36 04 of a.verweij@educatis-rpo.nl
Of Erna Molenaar: e.molenaar@educatis-rpo.nl