Welkom op de website van Educatis
Educatis is een vereniging voor primair onderwijs op reformatorische grondslag.
De vereniging heeft tien scholen. Deze zijn gevestigd in de regio Midden Nederland.

Vereniging


Vereniging Educatis
 • Educatis heeft een ledenlijst van ca. 550 leden.
 • Educatisleden tonen hun betrokkenheid bij de school van hun kind.
 • Educatisleden zijn hoofdelijk verantwoordelijk.
 • Het lidmaatschap eindigt door opzegging. Niet automatisch als kinderen van school gaan.
 • Ook andere betrokkenen dan ouders kunnen lid zijn van de vereniging.
 • Educatis werft de bestuursleden uit de leden.
 • Educatisleden bezoeken jaarlijks in juni de algemene ledenvergadering.
 • Schoolcommissieleden zijn verenigingsleden.
 • Datum volgende ledenvergadering: D.V. 11 juni 2018.

Lid worden?

 • Bij de aanmelding van uw kind op één van de scholen wordt u gevraagd of u de doelstelling van de school respecteert en/of onderschrijft.
 • Als u de doelstelling onderschrijft ontvangt u een ledenaanmeldingsformulier.
 • Nadat u het ingevulde formulier bij de directeur heeft ingeleverd zorgt hij voor de verdere afhandeling.
 • Uw aanvraag zal door de Raad van Bestuur worden goedgekeurd.
  U krijgt daarvan bericht.
 • De contributie bedraagt vijftien euro per lid per jaar.
 • Het lidmaatschap is hoofdelijk.
 • Het lidmaastchap eindigt na schriftelijke opzegging per kalenderjaar, niet automatisch.